Illustrasjon av Vålandstun med inngangspartiet.

Seniorprosjekt på Vålandstun: INEO Eiendom AS og Stavanger Utvikling KF signerer avtale.

Pressemelding, juni 2019:
Seniorprosjekt på Vålandstun med INEO Eiendom som utbygger

Høsten 2017 inviterte Stavanger Utvikling KF til konkurranse om tomten til Vålandstunet Sykehjem. Det skulle utarbeides et forbildeprosjekt for hvordan man kan ivareta byens seniorer på best mulig måte, og samtidig innpasse dette i trehusmiljøet på Våland. Sammen med Arkitekt Haga & Grov og Smedsvig Landskapsarkitekter sendte INEO Eiendom inn sitt forslag som til ble kåret som vinnerprosjektet.

I juryens begrunnelse heter det at Vålandstun seniorboliger gjenskaper et kvartal i Trehusbyen i et moderne formspråk. «Her vil beboere på Våland og andre bydeler kunne føle seg hjemme, med mange av eneboligens kvaliteter, og samtidig med et fellesareal som de savner i dag.»

Fakta om Ineos seniorprosjekt på Vålandstun:

Vålandstun består av 5 punkthus med uttrykk som store eneboliger. De 5 punkthusene omkranser store fellesområder med blant annet treningsrom, bibliotek, restaurant og en romslig grønn felleshage. Punkthusene fremstår som en naturlig forlengelse av eksisterende bebyggelse på Våland, samtidig som det tilfører området ekstra kvaliteter.

Utover prosjektets høye kvaliteter, vil det også leveres unike energiløsninger. Med energibrønner, hybridsolceller og spillvannsgjenvinning vil Vålandstun nærmest være selvforsynt med energi. Derfor har også Enova gitt prosjektet en million kroner i støtte til konseptutvikling, og om lag fem millioner Kroner i tilskudd til energiløsningen.

«Vi er svært takknemlige for støtten vi har fått fra Enova. Dette gir oss muligheten til å utvikle leiligheter som er tilnærmet klimanøytrale» sier Roy Klungtvedt, markedssjef i Ineo Eiendom AS. «Videre jobber vi med programvare som sikrer beboerne en trygg og god hverdag. Det blir en helhetlig løsning som både inneholder smart styring av energieffektive boliger og gir fremtidige Vålandstunere en helt egen kommunikasjonsplattform» fortsetter Klungtvedt om planene for Ineos seniorprosjekt på Vålandstun.

Om INEO Eiendom

INEO Eiendom er en av distriktets største boligbyggere og har de siste 10 årene solgt og levert over 1500 boliger.
De største satsingsområdene er gode leiligheter med gode bokvaliteter, med et spesielt fokus på seniorprosjekter og boliger for etablerere. INEO Eiendom vil fortsette å sitte i førersetet og har over 1000 boliger under utvikling de neste fire til fem årene. Selskapet har en bokført egenkapital pr 31. desember 2018 på ca 250 MNOK. Ivar Isdal er største eier av INEO Eiendom via sitt selskap Bjergsted Investering AS.

Vi gleder oss over signering av avtalen med Stavanger Utvikling KF. Nå fortsetter vi med utviklingen av Vålandstun og vil i løpet våren starte arbeidet med å fjerne det gamle sykehjemmet.
Byggestart for de nye boligene antas å være i løpet av august måned.

Kjøperne av de nye boligene på Vålandstun har høye krav, og vi skal levere leiligheter av ypperste kvalitet på en av de beste tomtene i distriktet, sier daglig leder i INEO Eiendom AS, Johnny Galta“

Om Stavanger Utvikling KF

Stavanger Utvikling KF er et kommunalt selskap – eid av Stavanger kommune. Selskapet er opprettet for å koordinere og gjennomføre kommunens bolig- og eiendomspolitikk, skaffe tomter til offentlig byggeprosjekter og legge til rette for vei, vann og avløp og grønt i prioriterte områder.

«Salget av Vålandstuntomten er en milepæl. Stavanger Utvikling ser at prosjektet også gjennom reguleringsprosessen har stått seg, og fremstår som et høykvalitets boligprosjekt. Bygningene er vellykket integrert i Trehusbebyggelsen og har gode møteplasser inne og ute» sier prosjektleder Grete Kvinnesland i Stavanger Utvikling KF. Hun ønsker også teamet bak utviklingen lykke til med salget.

«Vi håper at seniorer ser kvaliteten i og gevinsten av de trivelige møteplassene, servicetilbud, miljøvennlige løsninger og ikke minst de gode lettstelte boligene som gir muligheten til å leve her hele livet» tilføyer Kvinnesland om Ineos seniorprosjekt på Vålandstun.

Spørsmål relatert til avtalen kan rettes til:
Johnny Galta, daglig leder INEO Eiendom AS på telefon: 902 63 643
Anders Lea, Prosjektutvikler/jurist Stavanger Utvikling KF på telefon: 40 21 69 79

Last ned:

Design: Ensign