INEO Eiendom og Helen & Hard arkitekter vant tilbudskonkurransen på Teknikken

INEO Eiendom og Helen & Hard arkitekter vant tilbudskonkurransen om Teknikken Sør med sitt prosjekt «Sammen». Valg av team er basert på deres forslag til konsept og den samlede kompetanse, erfaring og gjennomføringsevne av innovative sosialt bærekraftige boligprosjekter med felleskaps- og delingsløsninger.

Stavanger kommune ved Stavanger utvikling (SU) har avholdt en åpen tilbudskonkurranse for salg av Teknikken Sør-tomten. Her har en nå valgt vinner og samarbeidspartner som Stavanger utvikling skal fremforhandle en endelig salgskontrakt med.

Dette er et pilotprosjekt med mål om å skape et sosialt bærekraftig boligområde. I konkurransegrunnlaget ble det stilt krav om å tilrettelegge for en god beboermiks, det vil si folk flest, førstegangsetablerere, samt et selveid bofelleskap for personer med utviklingshemming. Tilbydere ble invitert til å komme med nye ideer og løsninger og se mulighetene på tomten. Her konkurrerte tilbyderne i tillegg om pris på tomt og for bofelleskapet.

Stor interesse fra hele landet

– Teknikken Sør-prosjektet er et pilotprosjekt for kommunalt-privat samarbeid. Hele 25 aktører meldte sin interesse for konkurransen, forteller prosjektleder i Stavanger utvikling KF, Grete Kvinnesland. Innen fristen kom det inn 10 bud.

– Vi er positivt overrasket over den store interessen og imponert over kvaliteten i de innleverte tilbudene. Flere av tilbyderne kunne ha realisert et attraktivt boligprosjekt på Teknikken Sør, men kun ett team kunne vinne og få kjøpe tomten, sier hun. Kvinnesland sier også at innovasjon og overføringsverdi samt hovedtemaet sosial bærekraft ble vektlagt ved vurdering av tilbudene. I tillegg til konseptet har Stavanger utvikling stor tro på at det valgte teamet kan skape det fellesskapet som er ønsket her.

– Ineo og Helen & Hard viser et eierskap til visjonen og har særskilt erfaring og kompetanse med samhandlings- og medvirkningsprosesser, understreker Kvinneslanm som også sier at både Stavanger utvikling og Ineo/Helen & Hard ønsker en god fremdrift og en aktiv samhandlings- og medvirkningsprosess i utviklingen av prosjektet. Målet er at boligene skal stå klar for innflytting i 2025.

Klyngetun: Et sentralt tun for alle, fellesrom i hver boligklynge og en krans som knytter det hele sammen er fysiske rammer som skal bidra til fellesskap.

– Teknikken skal by på boligmuligheter for alle

– Søkelys på riktig beboermiks, inkluderende møteplasser og opplevelsen av fellesskap er helt avgjørende for å skape bomiljø preget av trygghet, trivsel og tilhørighet. Som en lokaleid boligutvikler er vi glade for at våre ideer og løsninger oppfyller Stavanger kommunes ønske om å skape et sosialt bærekraftig boligområde på Teknikken-tomten, sier markedssjef i INEO Eiendom, Roy Klungtvedt. INEO står for øvrig bak andre lokale boligprosjekter der sosial bærekraft står sentralt, for eksempel Vålandstun, et prosjektet eksklusivt for voksne over 58 år.

– Handler også om økonomisk bærekraft

I tillegg ønsker utbygger sammen med kommunen å tilby ulike finansieringsmodeller som gjør det mulig for flere å komme inn på boligmarkedet.

– Vi vil gjerne skreddersy finansieringsmodellene slik at det blir mulig å kjøpe en boligtype som faktisk passer behovet. En familie har andre krav til sin bolig enn et ungt par. Det må finansieringsmodellene ta høyde for, vi må også tenke økonomisk bærekraft, sier Klungtvedt.

Boliger erstatter skole: Slik er bebyggelsesplanen for Teknikken Sør-tomten i Rogalandsgata i Våland bydel.

– Prosjektet innbyr til fellesskap

Helen & Hard arkitekter har de siste årene stått bak prosjekter som Finansparken i Bjergsted, bofellesskapet Vindmøllebakken og leilighetsprosjektene Eplestien og Husene i Skogen. De to sistnevnte, samt det snart salgsklare prosjektet Pynteneset, er i fellesskap med INEO Eiendom. Daglig leder og arkitekt Randi H. Augenstein si Helen & Hard skriver følgende om konseptet de nå ønsker å realisere:

«Christian Norberg-Schulz skildret klyngetunet som familier av hus som ligner hverandre, formet etter den samme historiske og hjemlige byggeskikken. Tunet gav menneskene en hjemhørighet til stedet og en følelse av å være en del av en stabil helhet. (Norberg-Schulz 1996:112). 

For Teknikken Sør har vi utarbeidet et plangrep basert på en konseptuell tolkning av klyngetunet hvor møtestedene er sentrale og hvor folk kan møtes på mange ulike måter.  Den romlige organiseringen og arkitektonisk utforming gir mulighet for et rikt spekter av deltagelse og fellesskap.  

En “Gaining by Sharing”-klynge, det betjente bofelleskapet og fire boligklynger med fellesareal blir dermed alle del av et felles overordnet grep og visjon om å bygge felleskap – og bo sammen på ulike måter. Dette er en måte å naturlig integrere ulike boligbehov i en sammensatt utbygging. 
 
Prosjektet innbyr til medvirkning, deling og felleskap på ulike nivåer: 

  • sentralt tun for alle.
  • en krans som knytter det hele sammen. En enkel arkitektonisk struktur som skaper identitet og tilrettelegger for møter og aktivitet på mangfoldige måter. 
  • fellesrom i hver boligklynge.

Kontaktinformasjon:

Meld interesse:

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis:

    Design: Ensign