3 x 3 hurra! Vålandstun vant byggeskikkprisen i Stavanger!

– Flott tilpasset både alderdommen og trehusbyen, sier juryen.

Vålandstun sto ferdig i 2021. Arkitekten i prosjektet er Haga & Grov Sivilarkitekter MNAL, landskapsarkitekt er Smedsvig Landskapsarkitekter og byggherre var altså oss i Ineo Eiendom AS.

Prisen ble delt ut onsdag 19. oktober av ordfører Kari Nessa Nordtun under en tilstelning på Ledaal. I bildet fra venstre: Roy Klungtvedt, Vigdis Åsnes og Hilde Haga.

I juryens begrunnelse heter det:

– Vålandstun er et nyskapende seniorboligprosjekt for en attraktiv alderdom. Boligprosjektet har en flott beliggenhet mot Vålandsskogen og boligene på Våland. Vålandstun passer godt sammen med nabolaget. Boligprosjektet inneholder 38 leiligheter som varierer i størrelse fra 50 til 105 kvadratmeter, og har en eller to solrike balkonger hver. Leilighetene oppfyller Husbanken sine krav til universell utforming, og tilpasses beboerens funksjonsnivå fra fylte 58 år og livet ut. Her klarer du deg selv lengst mulig, samtidig med en trygghet for at naboene dine følger med på at du har det bra.

– De fem boligbyggene er brutt ned med karnapper for å tilpasse seg størrelsen på boligene i området, og er bundet sammen med et felles atrium. Atriet inneholder rause fellesarealer, med trimrom, gjesterom, verksted, kjøkken og allrom. I foajeen kan beboerne lese ferske aviser, drikke kaffe og slå av en hyggelig prat med naboen. Her er det også en tilsatt i 40 prosent stilling som setter opp ukeplan hvor beboerne kan melde seg på aktiviteter etter ønske. Fellesarealene har en fin kontakt med uteområdene og inviterer mot nabolaget.

– I parkeringskjelleren er det lagt til rette for bildeling og sykkeldeling. I uteområdet er store trær og eksisterende steinmurer bevart. Dette er et godt grep som knytter boligprosjektet til stedet, og er flotte romdannende elementer. I takhagen er fellesdrivhus flittig i bruk, og ellers er det lagt til rette med varierte sittemuligheter, trim og flott beplantning.

– Boligprosjektet har flotte detaljer, spesiallaget trekledning og gjenbruksskifer på taket. Den jugendstil-inspirerte fargesettingen harmonerer godt med trehusbebyggelsen på Våland. Prosjektet har jordvarmebrønner og gjenbruk av spillvann.

– Vålandstun er et eksempel for framtiden på hvordan man kan bygge gode boliger for seniorer og motvirke ensomhet i alderdommen. Boligprosjektet viser hvordan nybygg på en hensynsfull og interessant måte kan tilpasse seg og framstå som en naturlig forlengelse av trehusbyen, som skapt for dette stedet.

Design: Ensign