Heime-suksess i Lillestrøm

Etter de gode tilbakemeldingene på Heime-konseptet på Fabeltunet i Lillestrøm, vurderer kommuneadministrasjonen å kreve at nye boligprosjekter må ha felles møteplasser eller fellesfunksjoner.

Her er en reportasje om Heime og Fabeltunet, utarbeidet av Romerikes Blad:


I dette nabolaget har de fått til noe unikt:
– Gjør at vi føler oss velkomne.

NYTT BOLIGFELT: Nora Dybwad (16) er en av beboerne i det nye boligfeltet på Frogner. – Det er vanskelig å bli ordentlig kjent med naboene hvis man bare møtes i gangene, og det er fint å finne ut hvem man har boende rett ved siden av seg, sier hun. Foto: Stine Løkstad, Mitt Lillestrøm.

Tilbudet skal gjøre at naboene blir bedre kjent med hverandre. Nå kan det bli et krav i alle boligprosjekter.

– Jeg synes det er et fint miljø her, og jeg liker at de steller i stand offentlige arrangementer. Det er hyggelig. Jeg liker at de ikke bare bygger nye boliger og blir ferdige, men at de tar initiativ til å ordne ulike aktiviteter. Det gjør at vi føler oss mer velkomne, sier Nora Dybwad (16). Hun er en av beboerne i det nye boligprosjektet Fabeltunet på Frogner. De første beboerne flyttet inn her rundt juletider i fjor.

Tilbud til beboerne

På Fabeltunet har utbygger Bakke etablert et konsept i samarbeid med Heime, kalt «Bakkekontakt». Gjennom dette konseptet arrangeres ulike arrangementer for beboerne, og det dannes aktivitetsgrupper, som strikkegrupper, treningsgrupper, vinklubb og lignende.

I tillegg har de en funksjon som heter «hjelpsom nabo», der man kan melde seg til tjeneste for naboene, hvis de trenger hjelp med for eksempel å lufte hunden eller mekke på sykkelen. De har dessuten et utstyrsrom for beboerne, der man kan låne blant annet sykler, verktøy og turutstyr.

– Dette gjør det lettere å bli kjent. Det er vanskelig å bli ordentlig kjent med naboene hvis man bare møtes i gangene, og det er fint å finne ut hvem man har boende rett ved siden av seg. Jeg synes også det virker spennende med elsykler til utlån, selv om jeg ikke har benyttet meg av det selv ennå, sier Dybwad.

Kan bli et krav i hele kommunen

Kommunens administrasjon har foreslått å innføre et krav i kommuneplanen, om at nye boligprosjekter skal ha felles møteplasser eller fellesfunksjoner for beboerne. Kravet skal gjelde for boligprosjekter med mer enn ti boenheter, og som er regulert til sentrumsformål, kombinert formål eller blokkbebyggelse.

– Det heier jeg veldig på, fordi det er så viktig å legge til rette for felles møteplasser som bidrar til å øke trivsel og samhold blant beboerne. Sommerfesten vi har på Fabeltunet i dag er et godt eksempel på det. Flere jeg har snakket med, har blitt kjent med nye naboer i dag, så møteplasser hvor beboere kan samles til felles aktiviteter er viktig for å styrke fellesskapet, knytte tilhørighet og forebygge mot ensomhet, sier Linn Welhaven Næss Johansen, aktivitetskoordinator i Heime. Heime er en bedrift som jobber med å skape gode nabolag, blant annet ved å arrangere aktiviteter for beboerne. Heime samarbeider med utbyggeren, Bakke, om trivselskonseptet.

Arrangerer sommerfest

Når Romerikes Blad er på besøk i boligfeltet på Frogner, er beboerne i gang med sin sommerfest. Det grilles pølser og serveres is og brus, og det er hoppeslott og aktiviteter for barna. Dette er en av flere felles, årlige arrangementer for nabolaget. Camilla Nerheim flyttet inn på Fabeltunet med samboeren og datteren på halvannet år i slutten av januar. Hun er fornøyd med fellestilbudene for beboerne.

– Vi har blant annet lånt ting fra utstyrsrommet og det har vært arrangert boblekveld her. Vi har også lagd oss noen grupper oss naboene imellom. Jeg tror det er viktig å bli litt kjent med naboene for å trives, og det er lettere å komme i kontakt med hverandre når man har barn. Vi blir ofte sittende og prate med naboene, forteller hun.

– Unik sjanse

– Man har lett for å gå inn i sin egen leilighet og bli der. Dette er en unik sjanse til å prate og bli bedre kjent med naboene sine. Det bidrar til trivsel. Dessuten er terskelen lavere for å ringe på døra til naboen, når man har snakket litt sammen fra før, sier Wenche Undrum. Hun flyttet med mannen sin inn i Fabeltunet i fjor, da de bestemte seg for å flytte fra hus til leilighet.

– Vi syntes at huset vårt på Lundermoen begynte å bli for stort. Det jeg liker med boligfeltet er at det er en variert alder her, fra barnefamilier til pensjonister, som oss, sier hun.

– Populært

Trine Gaarder Stenberg, markedsansvarlig hos Bakke, forteller at de har fått mange gode tilbakemeldinger fra beboerne om trivselskonseptet.

– Hovedårsaken til at vi innførte dette, er at vi ville senke terskelen for at folk kan ta kontakt med hverandre. Vi tror at det å kjenne naboen sin, bidrar til et trygt og godt nabolag. Konseptet er veldig populært, og vi ser at det skaper interesse blant potensielle boligkjøpere også. Mange beboere sier at dette var det de trengte, for å tørre å ta kontakt med naboen. Delingsrommet er, i tillegg til å være bra for trivselen, bra for både miljøet og lommeboka, sier hun.

Bakke har planer om å innføre konseptet også i prosjektene de nå har under oppføring.


VIKTIG: Linn Welhaven Næss Johansen, aktivitetsleder for Østlandet i Heime, mener det er viktig å legge til rette for felles møteplasser for naboene. Foto: Stine Løkstad, Mitt Lillestrøm
Design: Ensign