Ineo Eiendom

Ineo Eiendom har etablert seg som av de største boligutviklerne på Vestlandet og har siden oppstart solgt mer enn 1500 boliger. Vi brenner for å skape spennende prosjekter og ta i bruk innovative løsninger.

I Oslo bygger vi nordens første fullskala ombruksprosjekt, hvor vi oppfører 150 boliger av gjenbruksmaterialer. På Tasta og Jåttå bygger vi i massivtre. På Våland bygger vi boliger som er selvforsynt på fornybar energi. Og i parkeringskjelleren på Rådhusmarka i Sandnes finner du gjenbrukt gruvedeponi fra Finnmark.

Vi er litt annerledes. Vi setter fotspor vi er stolte av. Vi er Ineo Eiendom.

Miljøvennlige materialer, energieffektivitet og fellesskap

«Sustainable living» er et konsept du kommer til å høre stadig mer om i tiden som kommer. For oss som utvikler boliger handler det blant annet om å realisere prosjekter i miljøvennlige materialer som fremmer et sunt bomiljø. Sentralt er også energieffektivitet i både byggeprosess og ferdig bolig, utvikling av tomteområder nær kollektivakser og tilrettelegging av sosialt fellesskap og deling.

Helt konkret innebærer dette at flere av våre fremtidige prosjekter vil bli bygget i massivtre, et byggemateriale med verdifulle egenskaper i forhold til CO2-avtrykk, energibruk og annen ressursbruk. Fellesskapstanken understrekes ved løsninger som innholdsrike arealer med ulike samlingslokaler, deleordninger og å tilrettelegge for sosiale aktiviteter som fremmer trivsel.

Høy kvalitet i alle ledd

Gode boligområder handler om uterom og innerom, detaljer og helhet – det hele sett under ett. For at helheten skal skinne, må alle delene fungere godt. Derfor er vi opptatt av kvaliteten på prosessene i våre prosjekter. Vår erfaring viser at om den er god, så blir også resultatet desto bedre. På den måten blir boligprosjektene mer helhetlige. Det er dette som skaper magien og trivselen – det vi kaller boglede! Du blir fort husvarm i våre prosjekter.

Stolte fagfolk med lang erfaring

INEO Eiendom er en solid gjeng fagfolk med felles agenda om å jobbe hardt og ha det gøy mens vi gjør det. Mellom oss finnes nok nytenkning, detaljfokus, engasjement og mot til at hverdagen blir både travel og gledelig. Med vår kompetanse, erfaring og nettverk skaper vi boligområder med kvaliteter som gjør at folk trives. Vi kaller det «å spre boglede»!

Å se fremover er både enklere og tryggere om du kan se bakover med stolthet på det du legger bak deg. I INEO EIendom tror vi på det å skape boområder som gir noe tilbake til beboerne i form av ro, trivsel og energi – ingredienser som skaper et hjem i aller beste forstand.

Design: Ensign