INEO Eiendom, Vålandstun

Sosiale nabolag med gode boliger

INEO Eiendom har etablert seg som av de største boligutviklerne på Vestlandet og har siden oppstart solgt mer enn 1800 boliger. Vårt mål er å skape inkluderende, sosiale nabolag og gode boliger med innovative løsninger for en grønnere hverdag.

I Oslo skal vi bygge Nordens første fullskala ombruksprosjekt, hvor vi oppfører 150 boliger med utstrakt bruk av gjenbruksmaterialer. På Tasta og Jåttå har vi bygget to prosjekter med massivtre. På Våland vant vi byggeskikksprisen for 2022, med boliger tilpasset den eldre brukergruppen i samfunnet. Og på Rådhusmarka i Sandnes finner du tegl som tidligere ble brukt i fasaden på byens gamle rådhus.

Vi setter varige fotspor vi er stolte av. Vi er INEO Eiendom.

Miljøvennlige materialer, energieffektivitet og fellesskap

«Sustainable living» er et konsept du kommer til å høre stadig mer om i tiden som kommer. For oss som utvikler boliger handler det blant annet om å realisere prosjekter i miljøvennlige materialer som fremmer et sunt bomiljø. Sentralt er også energieffektivitet i både byggeprosess og ferdig bolig, utvikling av tomteområder nær kollektivakser og tilrettelegging av sosialt fellesskap og deling.

Helt konkret innebærer dette at flere av fremtidige prosjekter fra INEO Eiendom vil bli bygget i massivtre, et byggemateriale med verdifulle egenskaper i forhold til CO2-avtrykk, energibruk og annen ressursbruk. Fellesskapstanken understrekes ved løsninger som innholdsrike arealer med ulike samlingslokaler, deleordninger og å tilrettelegge for sosiale aktiviteter som fremmer trivsel.

INEO Eiendom: Høy kvalitet i alle ledd

Gode boligområder handler om uterom og innerom, detaljer og helhet – det hele sett under ett. For at helheten skal skinne, må alle delene fungere godt. Derfor er vi opptatt av kvaliteten på prosessene i våre prosjekter. Vår erfaring viser at om den er god, så blir også resultatet desto bedre. På den måten blir boligprosjektene mer helhetlige. Det er dette som skaper magien og trivselen – det vi kaller boglede! Du blir fort husvarm i våre prosjekter.

Stolte fagfolk med lang erfaring

INEO Eiendom er en solid gjeng fagfolk med felles agenda om å jobbe hardt og ha det gøy mens vi gjør det. Mellom oss finnes nok nytenkning, detaljfokus, engasjement og mot til at hverdagen blir både travel og gledelig. Med vår kompetanse, erfaring og nettverk skaper vi boligområder med kvaliteter som gjør at folk trives. Vi kaller det «å spre boglede»!

Å se fremover er både enklere og tryggere om du kan se bakover med stolthet på det du legger bak deg. I INEO EIendom tror vi på det å skape boområder som gir noe tilbake til beboerne i form av ro, trivsel og energi – ingredienser som skaper et hjem i aller beste forstand.

Design: Ensign