Stavanger, 19. september, 2018: INEO Eiendom kjøper 51% av Sola Bygg AS.

For å befeste sin posisjon i markedet og kunne fortsette å levere kvalitetsboliger til riktig pris har INEO Eiendom AS den 19. september 2018 inngått avtale om kjøp av 51% av aksjene i Sola Bygg AS. Oppkjøpet vil også styrke Sola Bygg AS på en slik måte at de kan ansette enda flere dyktige medarbeidere og bli en leverandør av totalentrepriser innen kort tid. Kjøpesummen er forbeholdt de involverte parter.

Advokatfirmaet Torstrup AS har bistått partene under inngåelse av avtalen.

INEO Eiendom er en av distriktets største boligbyggere og har de siste 10 årene solgt og levert over 1500 boliger. De største satsingsområdene er gode leiligheter med gode bo kvaliteter, med et spesielt fokus på seniorprosjekter og boliger for etablerere. INEO Eiendom vil fortsette å sitte i førersetet og har over 1000 boliger under utvikling de neste fire til fem årene. Selskapet har en bokført egenkapital pr 30. juni 2018 på 161 MNOK. Ivar Isdal er største eier av INEO Eiendom via sitt selskap Bjergsted Investering AS.

“Oppkjøpet av Sola Bygg AS er et viktig steg for INEO Eiendom AS for å sikre oss den posisjonen vi har i markedet i dag. Det er også helt i tråd med vår strategi om ekspansjon og vi vil stå sterkere rustet i fremtiden, noe som er spesielt viktig i et boligmarked i endring. Kjøperne har høyere krav, og vi skal fortsette å levere boliger av ypperste kvalitet på de beste tomtene i distriktet, sier daglig leder i INEO Eiendom AS, Johnny Galta“

Sola Bygg AS leverer håndverkertjenester som innbefatter oppføring av nybygg, rehabilitering, påbygg, innredning med mer. Selskapet utfører arbeider på private boliger, næringsbygg og offentlige bygg i delt eller i totalentreprise. Sola Bygg AS har i dag 22 ansatte og har sine kontorer i Skvadronveien på Sola.

“INEO Eiendom AS har en sterk posisjon i markedet for nye boliger, og vil gi oss i Sola Bygg AS store muligheter i fremtiden. Vi har alt hatt et veldig godt samarbeid på flere prosjekter, og de 22 ansatte i Sola Bygg AS gleder seg til fortsettelsen, sier daglig leder i Sola Bygg AS, Inge Østbø“

Etter oppkjøpet vil eierstrukturen være som følger:
INEO Eiendom 51%
Østbø Invest AS 30%
Edward Skjæveland, Morten Tenmark og Harald Riis med til sammen 19%

Spørsmål relatert til oppkjøpet av Sola Bygg AS kan rettes til: Johnny Galta, daglig leder INEO Eiendom AS på telefon: 902 63 643 Inge Østbø, daglig leder Sola Bygg AS, på telefon: 407 22 209

Vedlegg 1: Bilde etter signering av avtalen. Johnny Galta, INEO Eiendom AS, til venstre og Inge Østbø, Sola Bygg AS, Til Høyre.
Vedlegg 2: Valahaug prosjektet hvor INEO Eiendom er byggherre og Sola Bygg AS er underentreprenør. Prosjektet består av 4 boligblokker med til sammen 92 leiligheter. Beliggende langs Bøveien like utenfor Randaberg sentrum.

Roy Klungtvedt Markedssjef
INEO Eiendom AS

Last ned pressemelding her.

Design: Ensign