Jåtun B5

Nye leiligheter i åssiden over Hinna Park

INEO Eiendom spiller en hovedrolle i utviklingen av Jåtun, som skal bli byens beste nabolag. Nå jobber vi sammen med Helen & Hard arkitekter om planer og tegninger for det mest sentrale delfeltet på Jåtun, B5.

Mye grønt!

Foreløpige planer tilsier 80 boenheter plassert i en oval rundt et ekstra stort og innholdsrikt grønt fellesområde på nærmere 3300 kvadratmeter. Dette er betydelig større enn hva kommunens krav tilsier. I fellesområdet ønsker vi å realisere tre spennende lekeplasser, et flott felleshus hvor beboerne kan møtes og mye mer.

Gode balkongløsninger

Jåtun skal bli et sted for alle generasjoner. Vi ønsker å tilby boliger med størrelser og løsninger tilpasset ulike livsfaser og familietyper. Det er viktig at alle får nyte godt av Jåtuns gode solforhold, og derfor får alle leilighetene private balkonger vendt mot sør eller vest. Vi legger dessuten opp til at 2/3 får balkong på to sider av bebyggelsen – enda mer av det gode lyset.

Design: Ensign