Madla Vest

Østenfor sol og vestenfor sentrum

kommer DET SNART en ny bydel med eventyrlige bomuligheter!

Visjonen om 10-minuttersbyen har vært utgangspunktet for planleggingen av Madlavest. Den bygger på et nærhetsprinsipp hvor det er kort gangavstand fra boligen til de fleste daglige gjøremål, som skole, barnehage, kollektiv, nærbutikk, handel, service, rekreasjon, lek- og aktivitetsområder.

FRA VISJON TIL VIRKELIGHET

Nærhet, gode forbindelser, samt store grønne og opplevelsesrike omgivelser er avgjørende faktorer for å utvikle et godt urbant bomiljø. Og 10-minuttersbyen er en overordnetstrategi som skal bidra til å gjøre Madlavest til en levende bydel, et attraktivt bomiljø med høy livskvalitet – østenfor sol og vestenfor Stavanger sentrum.

Den eventyrlige bydelen som nå blir til virkelighet, er et resultat av en grundig og godt gjennomtenkt utbyggingsplan i regi den erfarne og lokale boligutvikleren Masiv.

Sammen med seg på laget har de hatt dyktige arkitekter og meglere som vet hvordan fremtidens boligkjøpere ønsker å bo.

Design: Ensign