Sjøhagen

Leiligheter med løsninger for en grønn og sosial livsstil

INEO Eiendom utvikler nå et leilighetsprosjekt med store bærekraftambisjoner. På stedet der Rogalands Avis hadde trykkeri i Sjøhagen på Kvalaberg, skal det bli enkelt å bo både grønt og sosialt – dette blir veldig bra! 

I Sjøhagen kommer leiligheter for mennesker i alle aldre og familietyper, og ikke minst: fremtidsrettede energiløsninger, arkitektur, fellesområder og delingsordninger. Og noe av det beste? Du kan bli med i den videre planleggingen!

Sjøhagen blir et Heime-prosjekt med rause fellesarealer og trivselsordninger

Du har kanskje hørt om nye boligprosjekter med selskapslokale, fellesstue, gjestehybel, delerom med masse utstyr, fellesaktiviteter og en egen app som gjør det lett å bli kjent med naboene. Sjøhagen blir et slikt prosjekt. For å realisere alt dette, har vi allerede inngått en avtale med Heime, som er et anerkjent bo- og trivselskonsept du finner fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Sjøhagens grønne ambisjoner

Ethvert byggeprosjekt har sitt CO2-regnskap. I Sjøhagen har vi ambisjoner om betydelig lavere klimagassutslipp og energibruk enn bransjestandarden. Dette gjelder byggeprosessen, men også for bruk av bygget.

Vi ønsker å realisere våre grønne ambisjoner gjennom tiltak som:

– Hybridkonstruksjon med store innslag av tre.
– Innovativ bruk av lavkarbonmaterialer som tar spesielt hensyn til utslippsreduksjoner, ref. Parisavtalens mål for 2050.
– Optimal mengdekontroll for å unngå unødvendig ressursbruk.
– Høy grad av sporbare, kortreiste materialer med lang levetid.
– Tiltak som tilrettelegger for enkel bruk av sykkel og kollektivtransport.
– Passive tiltak, som f.eks. effektiv solskjerming i stedet for energikrevende nedkjøling.
– Fellesarealer/private arealer med energieffektive, fornybare energikilder som energibrønn og solceller.

.

Design: Ensign