Teknikken Sør

INEO Eiendom og Helen & Hard arkitekter vant desember 2021 Stavanger kommunes tilbudskonkurranse om Teknikken Sør med prosjektet «Sammen».

Det betyr at vi nå jobber med foredling av planer for boliger, fellesområder, delingsordninger og gunstige finansieringsmodeller. Målet er at Teknikken Sør skal bli et foregangsprosjekt som et sosialt bærekraftig boligområde med boliger for alle.

Det innebærer også at Teknikken blir et Heime-prosjekt med kvalitetsrike fellesarealer ute og inne, møtesteder hvor mange kan treffes og flere mer intime møtesteder, deleordninger for alt fra fritidsutstyr til biler og en egen kommunikasjonsapp for beboerne. Teknikken Sør-tomten ligger i Rogalandsgata i Våland bydel, Stavanger.

Meld interesse:

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis:

    Design: Ensign