Teknikken sør i Stavanger

INEO Eiendom og Helen & Hard arkitekter vant tilbudskonkurransen om Teknikken sør med sitt prosjekt «Sammen»

Teknikken sør i Stavanger er et pilotprosjekt for kommunalt-privat samarbeid. Hele 25 aktører meldte sin interesse for konkurransen. I konkurransegrunnlaget ble det stilt krav om å tilrettelegge for en god beboermiks, det vil si folk flest, førstegangsetablerere, samt et selveid bofelleskap for personer med utviklingshemming. INEO Eiendom og Helen & Hard arkitekter vant desember 2021 Stavanger kommunes tilbudskonkurranse med prosjektet «Sammen».

Det betyr at vi nå jobber med foredling av planer for boliger, fellesområder, delingsordninger og gunstige finansieringsmodeller. Målet er at Teknikken sør skal bli et foregangsprosjekt som et sosialt bærekraftig boligområde med boliger for alle.

Et Heime-prosjekt

Det innebærer også at Teknikken sør blir et Heime-prosjekt med kvalitetsrike fellesarealer ute og inne, møtesteder hvor mange kan treffes og flere mer intime møtesteder, deleordninger for alt fra fritidsutstyr til biler og en egen kommunikasjonsapp for beboerne. En sentral del av løsningen ligger i utviklingen av klyngetun med sentrale møtesteder hvor folk møtes på mange ulike måter.  Den romlige organiseringen og arkitektonisk utforming gir mulighet for et rikt spekter av deltagelse og fellesskap. Teknikken sør ligger i Rogalandsgata i Våland bydel, Stavanger.

Teknikken sør: Fokus på økonomisk bærekraft

Sammen med kommunen ønsker vi å tilby ulike finansieringsmodeller som gjør det mulig for flere å komme inn på boligmarkedet. Eksempelvis har en familie andre krav til sin bolig enn et ungt par. Det må finansieringsmodellene ta høyde for, noe vi INEO Eiendom har mange gode eksempler på fra andre boligprosjekter.

Meld interesse:

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis:

    Design: Ensign