Vålandstun

Ekslusive leiligheter like ved Vålandskogen.

Tomten til det gamle sykehjemmet Vålandstunet – og nå det nye Vålandstun, ligger på den nordvestvendte siden av Vålandshaugen.

Øvre del av Vålandshaugen består av et vakkert parkområde. Nedre del av haugen er boligkvartaler med fine og staselige trehus.

Vålandstun er godt tilpasset nabobebyggelsens stil og form, med møteplasser som glir fint inn med gatelivet og friområder. Vålandstun vil nyte gode solforhold på eiendommen, spesielt mot vest hvor landskapet faller og nabobebyggelsens høyde trappes ned. Beboerne vil få flott utsikt, spesielt mot nord og vest. Vålandstunets gamle trær skaper en fin sammenheng til bøkeskogen på Vålandshaugen.

Prosjektet ligger i krysset Torbjørn Hornkloves gate og Johan Thorsens gate.

Les mer på prosjektsiden.

Våland i vårt hjerte!

Bydelen Våland ligger sør for Stavanger sentrum, på et høydedrag med vidt utsyn over byen, byøyene, Gandsfjorden, og Vålandskogen.

Design: Ensign