Sjøhagen

INEO Eiendom utvikler nå et leilighetsprosjekt med store bærekraftambisjoner. På stedet der Rogalands Avis hadde trykkeri i Sjøhagen på Kvalaberg, skal det bli enkelt å bo både grønt og sosialt – dette blir veldig bra! 

I Sjøhagen kommer leiligheter for mennesker i alle aldre og familietyper, og ikke minst: fremtidsrettede energiløsninger, arkitektur, fellesområder og delingsordninger. Og noe av det beste? Du kan bli med i den videre planleggingen!

Sjøhagen blir et Heime-prosjekt med rause fellesarealer og trivselsordninger

Du har kanskje hørt om nye boligprosjekter med selskapslokale, fellesstue, gjestehybel, delerom med masse utstyr, fellesaktiviteter og en egen app som gjør det lett å bli kjent med naboene. Sjøhagen blir et slikt prosjekt. For å realisere alt dette, har vi allerede inngått en avtale med Heime, som er et anerkjent bo- og trivselskonsept du finner fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Sjøhagens grønne ambisjoner

Ethvert byggeprosjekt har sitt CO2-regnskap. I Sjøhagen har vi ambisjoner om betydelig lavere klimagassutslipp og energibruk enn bransjestandarden. Dette gjelder byggeprosessen, men også for bruk av bygget.

Vi ønsker å realisere våre grønne ambisjoner gjennom tiltak som:

– Hybridkonstruksjon med store innslag av tre.
– Innovativ bruk av lavkarbonmaterialer som tar spesielt hensyn til utslippsreduksjoner, ref. Parisavtalens mål for 2050.
– Optimal mengdekontroll for å unngå unødvendig ressursbruk.
– Høy grad av sporbare, kortreiste materialer med lang levetid.
– Tiltak som tilrettelegger for enkel bruk av sykkel og kollektivtransport.
– Passive tiltak, som f.eks. effektiv solskjerming i stedet for energikrevende nedkjøling.
– Fellesarealer/private arealer med energieffektive, fornybare energikilder som energibrønn og solceller.

.

Jåtun B5

INEO Eiendom spiller en hovedrolle i utviklingen av Jåtun, som skal bli byens beste nabolag. Nå jobber vi sammen med Helen & Hard arkitekter om planer og tegninger for det mest sentrale delfeltet på Jåtun, B5

Jåtun får mye grønt!

Foreløpige planer tilsier 80 boenheter plassert i en oval rundt et ekstra stort og innholdsrikt grønt fellesområde på nærmere 3300 kvadratmeter. Dette er betydelig større enn hva kommunens krav tilsier. I fellesområdet ønsker vi å realisere tre spennende lekeplasser, et flott felleshus hvor beboerne kan møtes og mye mer.

Gode balkongløsninger

Jåtun skal bli et sted for alle generasjoner. Vi ønsker å tilby boliger med størrelser og løsninger tilpasset ulike livsfaser og familietyper. Det er viktig at alle får nyte godt av Jåtuns gode solforhold, og derfor får alle leilighetene private balkonger vendt mot sør eller vest. Vi legger dessuten opp til at 2/3 får balkong på to sider av bebyggelsen – enda mer av det gode lyset.

Generelt om Jåtun

Jåtun ligger perfekt til i forhold til natur, by, arbeidsplasser, handel, offentlig transport og attraksjoner. Her kan du bo nær alt du trenger, og oppleve et bærekraftig bomiljø basert på fellesskap og fremtidsrettet bo-teknologi. Her kan man bo sentralt og landlig, i et nabolag med inkluderende sosiale soner og spennende møteplasser for alle generasjoner. De første boligene (Husene i Skogen) er allerede innflyttet, flere er under bygging og det er ikke lenge til nye muligheter presenteres

Teknikken sør i Stavanger

Teknikken sør i Stavanger er et pilotprosjekt for kommunalt-privat samarbeid. Hele 25 aktører meldte sin interesse for konkurransen. I konkurransegrunnlaget ble det stilt krav om å tilrettelegge for en god beboermiks, det vil si folk flest, førstegangsetablerere, samt et selveid bofelleskap for personer med utviklingshemming. INEO Eiendom og Helen & Hard arkitekter vant desember 2021 Stavanger kommunes tilbudskonkurranse med prosjektet «Sammen».

Det betyr at vi nå jobber med foredling av planer for boliger, fellesområder, delingsordninger og gunstige finansieringsmodeller. Målet er at Teknikken sør skal bli et foregangsprosjekt som et sosialt bærekraftig boligområde med boliger for alle.

Et Heime-prosjekt

Det innebærer også at Teknikken sør blir et Heime-prosjekt med kvalitetsrike fellesarealer ute og inne, møtesteder hvor mange kan treffes og flere mer intime møtesteder, deleordninger for alt fra fritidsutstyr til biler og en egen kommunikasjonsapp for beboerne. En sentral del av løsningen ligger i utviklingen av klyngetun med sentrale møtesteder hvor folk møtes på mange ulike måter.  Den romlige organiseringen og arkitektonisk utforming gir mulighet for et rikt spekter av deltagelse og fellesskap. Teknikken sør ligger i Rogalandsgata i Våland bydel, Stavanger.

Teknikken sør: Fokus på økonomisk bærekraft

Sammen med kommunen ønsker vi å tilby ulike finansieringsmodeller som gjør det mulig for flere å komme inn på boligmarkedet. Eksempelvis har en familie andre krav til sin bolig enn et ungt par. Det må finansieringsmodellene ta høyde for, noe vi INEO Eiendom har mange gode eksempler på fra andre boligprosjekter.

Meld interesse:

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis:

    Design: Ensign